Samodzielne przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych książek

Czytelnik ma możliwość jednorazowego samodzielnego przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek

W tym celu należy:
  • po wejściu do bazy wybrać z menu górnego "Moje konto" i zalogować się, podając identyfikator oraz hasło
  • wybrać "Wypożyczenia"
  • na liście wypożyczeń kliknąć na podkreślony numer tego tytułu, którego termin zwrotu ma być przedłużony
  • kliknąć [Przedłuż] (jeżeli klawisz ten jest aktywny) - termin zwrotu książki na liście wypożyczeń zmieni się o jeden miesiąc.
Samodzielne przedłużenie jest możliwe tylko przed upływem terminu zwrotu książki i tylko jeden raz.

Nie ma możliwości samodzielnego przedłużenia książek zarezerwowanych przez innego czytelnika oraz książek wypożyczonych na krótki termin.

Blokada konta lub naliczona opłata za nieterminowy zwrot książki uniemożliwiają samodzielne przedłużenie.
Powrot do poprzedniej strony