Aleph logo Katalog Główny
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | Pomoc | English version
Aleph logo   Indeksy | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Schowek | Nowości | Czeska wersja
 
 
  Wyszukiwanie proste  |  Wyszukiwanie w wielu polach  |  Wyszukiwanie zaawansowane  |  CCL   |   
 

Zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki Primo. W jednym okienku można przeszukiwać katalogi Biblioteki Głównej, książki elektroniczne i bazy danych.


Wyszukiwanie w wielu polach

Komunikat dotyczący wyszukiwania tematycznego

Autor
Fraza z tytułu (Zacznij od pierwszego słowa tytułu)
Słowa z tytułu
Deskryptor / Hasło przedmiotowe
Wydawca
Słowa sąsiadujące? Nie Tak
Baza do wyszukiwania

Wyczyść

Ogranicz wyszukiwanie do:

Formatu: Języka: Od roku: Do roku: rrrr (Użyj ? jeżeli nie używasz pól od/do)

Wskazówki:

Hint Wpisz dane w dowolne pola. Wypelnienie więcej ni?jednego pola zawęża wyniki wyszukiwania. Jeżeli wybierzesz opcj?"pola sąsiadujące", możesz wpisa?fraz? programowanie komputerowe, a system wyszuka tylko te rekordy w których słowo komputerowe występuje OBOK słowa programowanie. Sąsiadowanie nie jest brane pod uwag? jeżeli wynik zawiera więcej ni? xxx rekordów.

Hint Małe i duże litery maj?t?sam?wartość. Na przykład, słowo komputer zostanie odnalezione w formie komputer, Komputer jak i KOMPUTER.

Hint Pomiędzy poszczególnymi słowami domyślnie występuje operator logiczny AND. Możesz używa?pomiędzy słowami operatorów logicznych AND, OR i NOT. Na przykład, możesz wpisa?serce or kardiologia aby wyszuka?wszystkie rekordy zawierające słowa serce lub kardiologia.

Hint Znak ? służy do maskowania cz?ci słów. Na przykład, aptek? wyszuka apteki, apteka, aptekarstwo, aptekarze, aptekom, itd. ? ekonomia wyszuka mikroekonomia, makroekonomia, itd. Można te?używa?znaku ? aby zasłoni?środek słowa. Na przykład, alumi?m wyszuka zarówno polsk?(i brytyjsk? form?aluminium, jak i amerykańsk?form?pisowni aluminum.